Po rocznej przerwie znów realizujemy projekt powiatowy "Supermaturzysta" !!!

W ramach projektu dofinansowanego ze środków UE uczniowie pracują na zajęciach w małych grupach realizując projekty, zadania z określonego przedmiotu czy dziedziny. W tym roku na zajęcia zapraszamy uczniów klas 8 szkoły podstawowej i uczniów ostatniego rocznika gimnazjum (klas III).

W pierwszym semestrze roku 2018/2019 SuperMATURZYSTA będzie realizowany w wymiarze 10-12 godzin na zajęcia dodatkowe z przedmoitów:

  • matematyka,
  • biologia,
  • chemia,
  • geografia,
  • historia.

Więcej o projekcie można przeczytać pod adresem podstrony Starostwa Powiatowego Września:

https://www.wrzesnia.powiat.pl/542,programy-wspierania-edukacji