Zajęcia z PPP i RK-O na ... EdB

W ramach przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa" dnia 14 XII 2011 r. wszyscy uczniowie klas III mogli uczestniczyć w zajęciach mających na celu kreowanie praktycznych nawyków udzielania pierwszej pomocy.

W ramach zajęć uczniowie:

- utrwalili algorytm postępowania podczas wypadku,

- ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową,

- uczestniczyli w pokazie działania defibrylatora.

Szczególne podziękowania kierujemy dla

Licencjonowanego Ratownika Medycznego - Pana Marcina Pawlaka

za kreatywne prowadzenie zajęć, poświęcony czas i ... dobre oceny :)

Chcesz zobaczyć zdjęcia z zajęć - kliknij poniżej przycisk "Więcej"