W ramach lekcji chemii uczniowie klas IIb i IIc wzięli udział z zajęciach laboratoryjnych.

Celem ich było:

  • identyfikowanie roztworów wodnych różnych substancji spotykanych w życiu codziennym, m.in. sody oczyszczonej, mydła, " KRET"-a, kwasku cytrynowego ...
  • pomiar pH za pomocą pehametru,
  • porównanie barw wskaźników (fenoloftaleiny, wskaźnika uniwersalnego ...) w różnych roztworach,
  • praktyczne otrzymanie roztworu 10-cio krotnie rozcieńczonego,
  • udoskonalanie bezpiecznych form współpracy w grupie rówieśniczej,
  • praca z kartami pracy,
  • wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji,
  • bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami.

Uczniowie pracowali w małych grupach, wypełniali karty pracy i .... otrzymali (często dobre) oceny.

Zajęcia przygotował i mentorował: Tomek Dobrowolski

Foto relacja jak zwykle poniżej ...