Zajęcia laboratoryjne z chemii w klasach ósmych szkoły podstawowej.

W lutym odbyły się zajęcia laboratoryjne których celem było wykrywanie związków nienasyconych w różnych próbkach - również substancji spotykanych w życiu codziennym. Młodzież współpracowała w małych grupach, wykonywała proste czynności praktyczne oraz wypałniała przygotowane karty pracy. Na podstawie obserwacji wyciągali wnioski oraz mogli podzielić się swoimi refleksjami.