Supermaturzysta z chemii - projekt zajęć dla uczniów

klasy 7 szkoły podstawowej.

Uczniowie dokonywali wyborów substancji, przygotowali roztwory wodne, otrzymywali i badali właściwości gazów. Mogli również weryfikować własne ustalenia w wiarygodnych źródłach informacji, np. wikipedii, e-podręcznikom. Porównywali swoje efekty pracy z udostępnionymi nagraniami przez innych uczniów, np. na YOU TUBE. Mogli również efektywnie powtórzyć wiadomości dzięki aplikacjom, takim jak: Gram i zdam, e-podręczniki, chemiczne domino i puzzle.

Wykonali eksperymenty pod tytułem:
• chemiczny ogród (barwne sole, dyfuzja, sole kontra ... sole, reakcje strąceniowe),
• zobojętnianie roztworów (kwasy kontra zasady, pH, pehametr, wskaźniki, obliczanie stężeń),
• wytwarzamy i badamy (otrzymywanie i badanie gazów).

Celem ich było samodzielne eksperymentowanie, obserwowanie i wyciąganie wniosków. Wypełniali przygotowane karty pracy zapisując m.in. obserwacje i wyciągając z nich wnioski; wykonywali odpowiednie notatkiZajęcia dla uczniów odbywały się w blokach od 27 X do 1 XII 2018 roku, które prowadził Tomek Dobrowolski.