Odsyłacze do terminów różnych konkursów, olimpiad w roku szkolnym 2018/2019

(na podstawie strony http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/):

 

  1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/

 

2. Konkursy tematyczne organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

http://wre.ko.poznan.pl/tematyczne/ 

 

3. Terminy olimpiad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2018/07/informacja-dotyczaca-konkursow-przedmiotowych-dla-szkoly-podstawowej-i-gimnazjum-oddzialow-gimnazjalnych-rok-szkolny-20182019/

 

4. Bezpieczny Internet

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/bezpieczenstwo_siec/