II OGÓLNOPOLSKI KONGRES OŚWIATOWY „EDUTEC”

Pod koniec marca nauczyciele wychowania fizycznego Karolina Łukasik oraz Robert Bobkiewicz brali udział w „Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym – Edukacja dla zdrowia”.

Tematyka tegorocznego kongresu skierowana była przede wszystkim na

zwiększenie świadomości w obszarze kształtowania postaw prozdrowotnych w edukacji szkolnej.

Zaproszeni wykładowcy poruszali kwestie dotyczącą m.in. edukacji zdrowotnej w podstawie programowej. Omawiali problemy otyłości czy błędy w żywieniu dzieci i młodzieży oraz wskazywali na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem. Bardzo interesujący wykład przeprowadziła dr Ewa Kasperek-Golimowska, która z perspektywy psychologii pozytywnej omówiła jak nauczyciele powinni zadbać o własne zdrowie i dobre samopoczucie w pracy. Ciekawe informacje przedstawił lekarz medycyny Eryk Matuszkiewicz, który w bardzo ekspresyjny sposób omówił następstwa używania dopalaczy. Godne zapamiętania będą praktyczne zajęcia dr hab. prof. Małgorzaty Bronikowskiej na temat „Gier różnych kultur świata”. Mamy nadzieję, że zdobyta podczas kongresu wiedza będzie na bieżąco wdrażana do codziennych zajęć z wychowania fizycznego.