Wodór -  paliwo przy(prze)szłości.

Uczniowie klas drugich realizuja projekty edukacyjne.

Grupa uczniów postanowiła zrealizować projekt naukowy z chemii, choć związany również z odnawialnymi źródłami energii, fizyką, matematyką ....

Nagrali, złożyli i opublikowali film ilustrujący ich pracę, rozważania, obliczenia ...

Przy oglądaniu dobrze jest używać pauzy, aby  nie pominąć wszystkich obliczeń i rozważań uczniów. Miłego oglądania :)


Uczniowie (Kamil, Szymon, Bruno, Alan - wszyscy z klasy IIc) pracowali pod opieką Tomka Dobrowolskiego.