EWD 2015-2017 i starsze ....

 

We wrześniu 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna  zakualizowała dane Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) dla szkół typu:

  • gimnazjum,
  • liceum,
  • technikum.

 

Poszczególne wykresy są generowane m.in. na podstawie uśrednionych wyników egzaminów (gimnazjalnych lub maturalnych) z trzech lat.

Wynik w postaci owalnych wykresów jest umiejscowiony w czterech kwadrach, które mają sugestywne nazwy:

 

  • pierwsza kwarta - "szkoła sukcesu"
  • druga kwarta - "szkoła wspomagająca"
  • trzecia kwarta - "szkoła wymagająca pomocy"
  • czwarta kwarta - "szkoła niewykorzystanych szans".

 

Zapraszamy do wyszukiwania szkół, porównywania wyników na wykresach i wyciągania wniosków. Przyszłych absolwentów gimnazjum powinny zainteresować wyniki ich przyszłych szkół ponadgimnazjalnych ...

 

Link do strony: https://www.cke.edu.pl/wskazniki-ewd/