Odsyłacze do terminów różnych konkursów, olimpiad w roku szkolnym 2017/2018

(na podstawie strony http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/):

 

  1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/

 

2. Konkursy tematyczne organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 

http://wre.ko.poznan.pl/tematyczne/

 

3. Terminy olimpiad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/olimpiady/2017/09/terminy-olimpiad-rok-szkolny-20172018/